Recruitment

ĐTDA

Quantity: 01   Expired: 30/04/2018

Place:

Company:

Sector:

Detail Send file

NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Quantity: 20   Expired: 30/09/2017

Place: Làm việc tại Đà Nẵng

Company:

Sector:

Detail Send file

ke toan

Quantity: 03   Expired: 17/06/2017

Place: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

PPCAT is recruiting a mechanical engineer

Quantity: 01   Expired: 20/05/2017

Place: Pan Pacific Hotel

Company: PPCAT

Sector: Engineering

Detail Send file

kỹ sư

Quantity: 01   Expired: 20/05/2017

Place: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

phap che

Quantity: 02   Expired: 11/05/2017

Place: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

Đầu tư dự án

Quantity: 02   Expired: 11/05/2017

Place: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

Recruitment for legal assistant to chairman

Quantity: 01   Expired: 28/03/2017

Place: Tầng 3, khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

Recruitment for project director

Quantity: 01   Expired: 28/03/2017

Place: Level 3, Pan Pacific hotel, Hanoi, Vietnam

Company: PPCAT

Sector: construction

Detail Send file

Recruitment of Sale director

Quantity: 1   Expired: 28/02/2017

Place: Tầng 3, Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

12  

The member companies - partners