Recruitment

Recruitment for legal assistant to chairman

Quantity: 01   Expired: 28/03/2017

Place: Tầng 3, khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

Recruitment for project director

Quantity: 01   Expired: 28/03/2017

Place: Level 3, Pan Pacific hotel, Hanoi, Vietnam

Company: PPCAT

Sector: construction

Detail Send file

Recruitment of Sale director

Quantity: 1   Expired: 28/02/2017

Place: Tầng 3, Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Company:

Sector:

Detail Send file

The member companies - partners