Tin tức - Sự kiện

Mở rộng KCN Đông Quế Sơn (Quảng Nam)

(Chinhphu) - Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn từ 211 ha lên 457,72 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020.

Ảnh minh họa


Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh, trình duyệt theo quy định; chỉ đạo thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan.

 

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.
 

Theo Văn Phòng Chính Phủ

Các công ty thành viên - đối tác