Tuyển dụng

Tuyển dụng trợ lý pháp lý

Số lượng: 01   Hết hạn: 28/03/2017

Địa điểm: Tầng 3, khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành: Pháp chế

Chi tiết Nộp hồ sơ

Recruitment for project director

Số lượng: 01   Hết hạn: 28/03/2017

Địa điểm: Level 3, Pan Pacific hotel, Hanoi, Vietnam

Công ty:

Nhóm ngành:

Chi tiết Nộp hồ sơ

Tuyển dụng giám đốc kinh doanh

Số lượng: 1   Hết hạn: 28/02/2017

Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PPC AN THỊNH VIỆT NAM

Nhóm ngành: Kinh doanh- Bán Hàng

Chi tiết Nộp hồ sơ

Các công ty thành viên - đối tác