Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG nhân viên HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Số lượng: 02   Hết hạn: 25/03/2018

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà PPC An Thịnh, lô HH01, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Công ty: Công Ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam

Nhóm ngành: Hành Chính

Chi tiết Nộp hồ sơ

 12

Các công ty thành viên - đối tác